Privacyverklaring

Thirtyeverything hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING THIRTYEVERYTHING

Via de diensten van Thirtyeverything worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Thirtyeverything acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de huidige privacywetgeving die AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 1. Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 4. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Thirtyeverything (KVK nummer: 73751227) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Thirtyeverything (hierna: ‘wij’) vindt de bescherming van deze persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens Thirtyeverything:

1.     Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt in correspondentie of telefonisch, bij het invullen van een contactformulier, bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Uitvoering van een overeenkomst:  het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te verzamelen voor de uitvoering van een overeenkomst of voor sluiting van een overeenkomst (het zogenoemde coachingsplan).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met Thirtyeverything een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van je nodig:

 • naam en adres; (NAW- gegevens)
 • contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • indien nodig bedrijfsgegevens;
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten

Als je gebruik maakt van de diensten van Thirtyeverything of anderszins contact met ons hebt, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag)
 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
 • Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;
 • Functie in de organisatie

Het uitgangspunt daarbij is dat Thirtyeverything niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

2.     Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou
 2. Wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Thirtyeverything
 4. Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken. In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun je een mail sturen naar: info@thirtyeverything.nl.

3.     Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thirtyeverything verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 1, 2, 3].
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties [grondslag: 1, 2].
 • Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen [grondslag: 1, 3, 4].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening [grondslag: 1, 3].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: 3].
 • Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt [grondslag: 1, 3, 4].
 • Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie (verzenden van de nieuwmail en/of reclamefolder) Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen [grondslag: 1, 3].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 3].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten [grondslag: 3].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3,].
 • Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. [grondslag: 3, 4].

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Thirtyeverything kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

– Gezondheid

Geautomatiseerde besluitvorming

Thirtyeverything neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thirtyeverything) tussen zit.

4.     Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als je via de website persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een contact formulier, of ons een e-mail stuurt, bewaart Thirtyeverything deze zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of voor de uitvoering van het coachingsplan.

Thirtyeverything bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

ContactformulierMax. 2 jaar
Aanvraag via e-mailMax. 2 jaar
Overige formulierenMax. 2 jaar
NieuwsbriefinschrijvingTot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
KlantgegevensMax. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

5.     Delen van persoonsgegevens met derden

Thirtyeverything verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Thirtyeverything gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met Thirtyeverything.

Privacybeleid andere websites

Op de website van Thirtyeverything zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Thirtyeverything kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

6.     Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thirtyeverything gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie:

 • Google Analytics Functie
 • Facebook
 • LinkedIn

Thirtyeverything werkt met statistiekentools en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, hoeveel mensen bepaalde blogs lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang. Op basis van deze gegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Mocht je op onze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet benoemen, laat het ons dan weten.

7.     Social media en WhatsApp

Je kunt er voor kiezen om met ons contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn, of via WhatsApp. Wanneer je ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jou verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal door.

8.     Thirtyeverything nieuwsmail en automatische blogs

Thirtyeverything brengt een nieuwsbrief via email (een nieuwsmail) uit om coachees en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws op het gebied van stresspreventie, time management, relatieadvies en communicatieadvies voor dertigers, onze diensten en aanverwante zaken. Daarnaast kun je via onze website jezelf registreren om automatische updates van nieuwe blogs van Thirtyeverything te ontvangen. Als je gebruik maakt van onze diensten of je op de website aanmeldt voor de nieuwsmail of voor de automatische blogs, worden je gegevens automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je contactgegevens aan te passen of om je uit te schrijven voor de nieuwsmail. Je kunt je te allen tijden afmelden door een mail te sturen naar info@thirtyeverything.nl.

9.     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thirtyeverything en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thirtyeverything.nl.

Identificatie

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak desgewenst in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Thirtyeverything wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thirtyeverything neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Thirtyeverything maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

 • Toegang tot persoonsgegevens is encrypted.
 • Apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@thirtyeverything.nl.

11.  Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Thirtyeverything aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op thirtyeverything.nl vindt.

12.  Wijzigingen in het privacybeleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Thirtyeverything behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Thirtyeverything adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 20-02-2020.

Heb je vragen of opmerkingen laat het me dan vooral weten. Ik zal zorgvuldig met je gegevens omgaan.

Opgemaakt 20 februari 2020 te Arnhem

G.A. Borkent, life coach

%d bloggers like this: